Matematičke pripreme

Od 2013. godine Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizira Matematičke pripreme, program u okviru kojega se kod najmotiviranijih matematičara iz naše regije ciljano potiče razvoj matematičkih kompetencija i vještina.

 • Od školske 2018./2019. Matematičke pripreme realiziraju se u suradnji s udrugom Mladi nadareni matematičari “Marin Getaldić” koja okuplja 50-ak studenata Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, bivših uspješnih natjecatelja iz matematike na državnoj i međunarodnoj razini te trenutno najboljih studenata.
 • Učenici u suradnji s mentorima analiziraju pažljivo odabrane matematičke cjeline koje predstavljaju istaknuti dio tema obuhvaćenih matematičkim natjecanjima te rješavanju zahtjevne problemske zadatke.
 • Više o natjecanjima iz matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva
 • Koordinator:
  •  dr. sc. Mirela Jukić Bokun (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku) – mirela@mathos.hr

Matematičke pripreme 2022./2023.

21.1.2023.

Juniori (1. i 2. razred)

Tema: Površine, materijali

Mentori: Mislav Brnetić (MNM), Lorena Lamot (Odjel za matematiku)

Seniori (3. i 4. razred)

Tema: Korisni trikovi u geometriji, materijali

Mentori: Nika Utrobičić (MNM), Josipa Sabljo (Odjel za matematiku)

 

10.12.2022.

Juniori (1. i 2. razred)

Tema: Prebrojavanja, materijali

Mentori: Paula Horvat (MNM), Magdalena Mikić (Odjel za matematiku)

Seniori (3. i 4. razred)

Tema: Teorija grafova, materijali

Mentori: Ivan Vojvodić (MNM), Nataša Ujić (Odjel za matematiku)

 

12.11.2022.

Juniori (1. i 2. razred)

Tema: Teleskopiranje, materijali

Mentori: Katja Varjačić (MNM), Magdalena Mikić (Odjel za matematiku)

Seniori (3. i 4. razred)

Tema: Polinomi, materijali

Mentori: Josip Pupić (MNM), Lorena Lamot (Odjel za matematiku)

 

29.10.2022.

Juniori (1. i 2. razred)

Tema: Kongruencije, materijali

Mentori: Jelena Dujella (MNM), Lorena Lamot (Odjel za matematiku)

Seniori (3. i 4. razred)

Tema: Kvadratni ostaci, materijali

Mentori: Jakov Cigrovski (MNM), Nataša Ujić (Odjel za matematiku)

 

15.10.2022.

Juniori (1. i 2. razred)

Tema: Angle chase, materijali

Mentori: Mislav Brnetić (MNM), Nataša Ujić (Odjel za matematiku)

Seniori (3. i 4. razred)

Tema: Tetivni četverokuti, materijali

Mentori: Leonarda Vuković (MNM), Josipa Sabljo (Odjel za matematiku)

 

Matematičke pripreme 2021./2022.

26.2.2022.

Juniori i seniori

Tema: Matematička indukcija, materijali

Mentori: Mislav Brnetić (MNM), Maja Rengel i Nataša Ujić (Odjel za matematiku)

 

4.12.2021.

 Juniori (1. i 2. razred)

Tema: Invarijante, materijali

Mentori: Patrik Papac (MNM), Maja Rengel (Odjel za matematiku)

 Seniori (3. i 4. razred)

Tema: Bojanja i popločavanja, materijali

Mentori: Mateo Dujić (MNM), Nataša Ujić (Odjel za matematiku)

 

13.11.2021.

 Juniori

Tema: Karakteristične točke trokuta, materijali

Mentori: Katja Varjačić (MNM), Magdalena Mikić (Odjel za matematiku)

 Seniori

Tema: Trigonometrija, materijali

Mentori: Josip Pupić (MNM), Dominik Mihalčić (Odjel za matematiku)

 

 

23.10.2021.

Juniori

Tema: Uvod u nejednakosti, materijali

Mentori: Mislav Brnetić (MNM), Magdalena Mikić (Odjel za matematiku)

Seniori

Tema: Funkcijske jednadžbe, materijali

Mentori: Nika Utrobičić (MNM), Nataša Ujić (Odjel za matematiku)

 

Matematičke pripreme 2019./2020.

22.2.2020. – Geometrija

 • Mentori: Tea Arvaj, Paula Džigumović, Anamarija Buzgo
 • Materijali

15.2.2020. – Kombinatorika

 • Mentori: Anamarija Buzgo (juniori); Maja Rengel (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

18.1.2020. – Teorija brojeva

 • Mentori: Luka Čabraja i Anamarija Buzgo (juniori); Goran Ivanković (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

11.1.2020. – Algebra

 • Mentori: Katja Varjačić i Maja Rengel (juniori); Josip Pupić i Iva Pribisalić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

14.12.2019. – Geometrija

 • Mentori: Lana Frkin i Anamarija Buzgo (juniori); Petar Nizić-Nikolac i Maja Rengel (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

7.12.2019. – Kombinatorika

 • Mentori: Lucija Relić i Iva Pribisalić (juniori); Ivan Novak i Antonio Krizmanić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

30.11.2019. – Teorija brojeva

 • Mentori: Nera Majtanić i Anamarija Buzgo (juniori); Jakov Cigrovski i Paula Džigumović (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

9.11.2019. – Algebarski izrazi i nejednakosti

 • Mentori: Dorotea Bošnjak i Antonio Krizmanić (juniori); Juraj Marušuć i Paula Džigumović (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

26.10.2019. – Geometrija

 • Mentori: Tadej Petar Tukara i Iva Pribisalić (juniori); Nikola Šalgaj i Antonio Krizmanić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori 

12.10.2019. – Matematička indukcija

 • Mentori: Kristin Kokan i Paula Džigumović (juniori); Ivan Čulin i Iva Pribisalić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

28.9.2019. – Teorija brojeva

 • Tema: Diofantske jednadžbe
 • Mentori: Katja Varjačić (juniori) i Josip Pupić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori