Tijela Udruge

Na Izbornoj skupštini Udruge održanoj 18. svibnja 2021. izabrana su tijela Udruge za mandatno razdoblje od 2021.-2025.:

Predsjednica:

  • dr.sc. Mihaela Ribičić Penava, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Potpredsjednice:

Tajnica:

  • dr.sc. Mirela Jukić Bokun, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Članovi Izvršnog odbora:

Članovi Nadzornog odbora

Članovi Stegovnog suda