Zimska matematička škola za učenike srednjih škola

Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i III. Gimnazijom Osijek od 1992. godine organizira Zimsku matematičku školu (ZMŠ) za učenike srednjih škola.

ZMŠ za učenike srednjih škola je aktivnost koja uključuje desetak predavanja i radionica, a  temeljena je na suradnji akademske zajednice, nastavnika matematike zaposlenih u srednjim školama i studenata Sveučilišnih diplomskih studija matematike.