Zimska matematička škola za učenike osnovnih škola

Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Osnovnom školom “Mladost” Osijek od 1993. godine organizira Zimsku matematičku školu (ZMŠ) za učenike osnovnih škola.

ZMŠ za učenike osnovnih škola jednodnevna je aktivnost koja uključuje dvadesetak predavanja i radionica, a  temeljena je na suradnji akademske zajednice, nastavnika matematike zaposlenih u osnovnim školama i studenata Sveučilišnih diplomskih studija matematike