Podaci za uplatu članarine

Primatelj: Udruga matematičara Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek (OIB: 87908305811)

Banka: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6 , 10000 Zagreb

IBAN: HR3625000091102031835

Poziv na broj: OIB pristupnika

Naznaka za plaćanje: Članarina za UMO – ime, prezime i OIB pristupnika

 

Molimo Vas da dokaz o uplati godišnje članarine pošaljete na e-mail umo@mathos.hr (npr. fotografiju uplatnice ili potvrdu o uplati putem internet bankarstva) ili poštom na adresu Udruge.