Matematičke pripreme

Od 2013. godine Udruga matematičara Osijek u suradnji s Odjelom za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku organizira Matematičke pripreme, program u okviru kojega se kod najmotiviranijih matematičara iz naše regije ciljano potiče razvoj matematičkih kompetencija i vještina.

 • Školske 2018./2019. i 2019./2020. Matematičke pripreme realiziraju se u suradnji s udrugom Mladi nadareni matematičari “Marin Getaldić” koja okuplja 50-ak studenata Matematičkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, bivših uspješnih natjecatelja iz matematike na državnoj i međunarodnoj razini te trenutno najboljih studenata.
 • Učenici u suradnji s mentorima analiziraju pažljivo odabrane matematičke cjeline koje predstavljaju istaknuti dio tema obuhvaćenih matematičkim natjecanjima te rješavanju zahtjevne problemske zadatke.
 • Više o natjecanjima iz matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva
 • Koordinatori:
  • dr.sc. Mirela Jukić Bokun (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
  • dr.sc. Nenad Šuvak (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)

 

Matematičke pripreme 2019./2020.

22.2.2020. – Geometrija

 • Mentori: Tea Arvaj, Paula Džigumović, Anamarija Buzgo
 • Materijali

15.2.2020. – Kombinatorika

 • Mentori: Anamarija Buzgo (juniori); Maja Rengel (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

18.1.2020. – Teorija brojeva

 • Mentori: Luka Čabraja i Anamarija Buzgo (juniori); Goran Ivanković (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

11.1.2020. – Algebra

 • Mentori: Katja Varjačić i Maja Rengel (juniori); Josip Pupić i Iva Pribisalić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

14.12.2019. – Geometrija

 • Mentori: Lana Frkin i Anamarija Buzgo (juniori); Petar Nizić-Nikolac i Maja Rengel (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

7.12.2019. – Kombinatorika

 • Mentori: Lucija Relić i Iva Pribisalić (juniori); Ivan Novak i Antonio Krizmanić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

30.11.2019. – Teorija brojeva

 • Mentori: Nera Majtanić i Anamarija Buzgo (juniori); Jakov Cigrovski i Paula Džigumović (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

9.11.2019. – Algebarski izrazi i nejednakosti

 • Mentori: Dorotea Bošnjak i Antonio Krizmanić (juniori); Juraj Marušuć i Paula Džigumović (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

26.10.2019. – Geometrija

 • Mentori: Tadej Petar Tukara i Iva Pribisalić (juniori); Nikola Šalgaj i Antonio Krizmanić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori 

12.10.2019. – Matematička indukcija

 • Mentori: Kristin Kokan i Paula Džigumović (juniori); Ivan Čulin i Iva Pribisalić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori

28.9.2019. – Teorija brojeva

 • Tema: Diofantske jednadžbe
 • Mentori: Katja Varjačić (juniori) i Josip Pupić (seniori)
 • Materijali: juniori, seniori