Stručni kolokvij

Stručni kolokvij pokrenut je 2006. godine kao zajednički projekt Udruge matematičara Osijek, Županijskog stručnog vijeća za matematiku županije Osječko-baranjske i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

 • Stručni kolokvij namijenjen je prvenstveno nastavnicima matematike zaposlenima u osnovnim i srednjim školama te studentima matematike i srodnih studija.
 • Predavanja u okviru Stručnog kolokvija usmjerena su na poticanje komunikacije među nastavnicima, razmjenu stečenih iskustava te jačanju kontakata nastavnika sa studentima završnih godina studija matematike.
 • Stručni kolokvij održava se svakog mjeseca na Odjelu za matematiku, utorkom u 19:15.
 • Voditeljice:
  • Aleksandra Floreani, prof. (III. Gimnazija, Osijek)
  • dr.sc. Ljerka Jukić Matić (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)
  • dr.sc. Nenad Šuvak (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku)

Najava predavanja

 1. Rakovac Bekeš, Ella (I. Gimnazija Osijek; 8.6.2021.): Matematika kao dio kulturne baštine
 2. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija Osijek; 15.6.2021.): Virtualna učionica u nastavi matematike

Popis održanih predavanja

Školska godina 2020./2021.
 1. Draženka Mikić i Tihana Weigand (SŠ Valpovo; 20.4.2021.): Benfordov zakon
 2. Ivan Augustin (Erste plavi miroviski fondovi; 6.4.2021.): Dinamički model diskontiranih novčanih tokova kao tehnika procjene vrijednosti kompanije
 3. Željka Zorić (Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu; 23.3.2021.): Vođenje bilježaka i rubrike u nastavi matematike
 4. Maja Cindrić (Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilište u Zadru; 23.2.2021.): Matematičko znanje za poučavanje
 5. Baranović, Nives (Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu; 26.1.2021.): O procesu rješavanja problemskih zadataka kroz primjere
 6. Baranović, Nives (Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu; 12.1.2021.): O procesu rješavanja problemskih zadataka
 7. Duspara, Marko (PMF – Matematički odsjek, Zagreb; 8.12.2020.): Suptilno napredni pojmovi u srednjoj školi
 8. Glasnović-Gracin, Dubravka (Učiteljski fakultet, Zagreb; 10.11.2020.): Izraz, jednakost, jednadžba – temeljni, ali zanemareni pojmovi
 9. Čorak, Anita i Staščik, Azra (OŠ “Dobriša Cesarić”, Osijek; 3.11.2020.): Može li se isti projektni zadatak provesti u razrednoj i predmetnoj nastavi?
Školska godina 2019./2020.
 1. Mikić, Draženka i Weigand, Tihana (SŠ Valpovo; 10.3.2020.): Presložimo dokaze
 2. Rakovac Bekeš, Ella (I. Gimnazija, Osijek; 14.1.2020.): Igrifikacija učenja i poučavanja
 3. Kojić, Vedran (Ekonomski fakultet, Zagreb; 10.12.2019.): Primjena nejednakosti u rješavanju nekih optimizacijskih problema
 4. Antunović, Ana (III. Gimnazija, Osijek; 12.11.2019.): Psihički poremećaji: Anksiozni poremećaji
 5. Duspara, Marko (PMF – Matematički odsjek, Zagreb; 15.10.2019.): Greenov teorem
 6. Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek; 24.9.2019.): Iz kuta jednog eksperimentalca – matematika i srodni predmeti
Školska godina 2018./2019.
 1. Ivošević, Ivana i Kizivat, Ivona (III. Gimnazija, Osijek; 11.6.2019.): Matematičke zagonetke
 2. Petrač, Maja (I. Gimnazija, Osijek; 21.5.2019.): Jesmo li financijski pismeni?
 3. Hrastinski, Valentina i Glavaš, Amanda (Strojarska tehnička škola, Osijek; 16.4.2019.): Nastava usmjerena na učenika
 4. Mikić, Draženka i Weigand, Tihana (SŠ Valpovo; 12.3.2019.): Pačja škola
 5. Rakovac Bekeš, Ella (I. Gimnazija, Osijek; 19.2.2019.): ETNOmatematika – trebaju li nastavnici obući narodne nošnje?
 6. Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek; 15.1.2019.): Za početak ideja – zanimljiva matematika
 7. Antunović, Ana (III. Gimnazija, Osijek; 6.11.2018.): Psihološki aspekti školskog uspjeha
 8. Pupić, Josip (udruga Mladi nadareni matematičari “Marin Getaldić”; 12.10.2018.): Informativno predavanje o udruzi MNM i projektu “MNM u Osijeku”
 9. Ilišević, Ilija (Osijek; 25.9.2018.): Rješavanje nekih jednadžbi s parametrom
Školska godina 2017./2018.
 1. Ilišević, Ilija (Osijek): Primjena diferencijalnog i integralnog računa za dokazivanje nekih algebarskih jednakosti
 2. Majdiš, Brankica (OŠ “Mladost”, Osijek): Primjena kreativnih tehnika i stvaralačkog pristupa rada integracijom matematike, hrvatskog jezika i informatike
 3. Duh Blašković, Željka i Generalić, Mirela (Isusovačka klasična gimnazija, Osijek): Matematika i geografija se vole
 4. Kolarević, Davor i Ostopanj, Dragana (studenti Odjela za matematiku): Brzi i točni – matematički kviz
 5. Škrobar, Dino (Privredna banka Zagreb d.d.): Rizici u bankarstvu
 6. Jurić, Zvjezdana i Bošnjak, Snježana (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Navedimo učenike na promišljanje vizualizacijom
 7. Čalija Matijević, Mirna (III. Gimnazija, Osijek): Isplati li se ili ne
 8. Mikić, Draženka i Weigand, Tihana (SŠ Valpovo): Puno priče ni oko čega
 9. Glavaš, Amanda i Volmut, Valentina (Strojarska tehnička škola, Osijek): Pandorina kutija
 10. Ivošević, Ivana (III. Gimnazija, Osijek): Matematika u arhitekturi
 11. Blagojević, Lidija i Kardum, Egidija (II. Gimnazija, Osijek): Smijemo koristiti mobitel?
Školska godina 2016./2017.
 1. Kalazić, Rebeka i Novaković, Snježana (I. Gimnazija, Osijek): Pisa izbliza
 2. Ivošević, Ivana (III. Gimnazija, Osijek): “Švercanje” u školi
 3. Mikić, Draženka i Weigand, Tihana (SŠ Valpovo): Od krivog fascikla do matematičke teorije
 4. Generalić, Mirela (Isusovačka klasična gimnazija, Osijek) i Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek): Korak po korak u razvoju kreativnog potencijala učenika
 5. Čalija Matijević, Mirna (III. Gimnazija, Osijek): Matematičke formule u LaTeX-u
 6. Čalija Matijević, Mirna (III. Gimnazija, Osijek): Uvod u LaTeX
 7. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Make it easy
 8. Floreani, Aleksandra i Škorjanc, Astra (III. Gimnazija, Osijek): Školska vs. državna
 9. Škrobar, Dino (Privredna banka Zagreb d.d.): Kreditni scoring modeli
 10. Ilišević, Ilija (Osijek): Od jednadžbe k sustavu
Školska godina 2015./2016.
 1. Ivošević, Ivana (III. Gimnazija, Osijek): Generacija Z
 2. Ivanović, Sanja i Vučić, Kristina (OŠ Ivana Filipovića, Osijek): Muke po natjecanju
 3. Mikić, Draženka i Weigand, Tihana (SŠ Valpovo): Matematika i film
 4. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Zadatci 2 u 1
 5. Bošnjak, Snježana (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Sudjelovanje na Školskom laboratoriju
 6. Duh Blašković, Željka i Generalić, Mirela (Isusovačka klasična gimnazija, Osijek): Još jedan pogled na vanjsko vrednovanje
 7. Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek): Metodičke i programske prilagodbe učenicima s posebnim obrazovnim potrebama
 8. Blagojević, Lidija i Kardum, Egidija (II. Gimnazija, Osijek): Eksponencijalna i logaritamska funkcija u primjeni
 9. Tomić, Vesna (Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo): Office365 u nastavi
 10. Ilišević, Ilija (Osijek): Rješavanje trigonometrijskih jednadžbi pomoću kompleksnih brojeva
Školska godina 2014./2015.
 1. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Obrnuta učionica
 2. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): S druge strane zadatka
 3. Klobučar, Davor (Hrvatski telekom d.d., Osijek): Zanimljivosti iz matematičke riznice
 4. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Matematika u rekreaciji i rekreacija u matematici
 5. Zucić, Dajana (Agencija za odgoj i obrazovanje, Osijek): Matematika – humana aktivnost
 6. Vujnovac, Mirta (III. Gimnazija, Osijek): Možemo li uvježbati geometrijski zor
 7. Mikić, Draženka i Weigand, Tihana (SŠ Valpovo): Inicijalni ispiti
 8. Bošnjak, Snježana (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Matematika u svakodnevici
 9. Majdiš, Brankica (OŠ “Mladost”, Osijek): Primjeri integriranih projekata u osnovnoj školi
 10. Duh Blašković, Željka i Generalić, Mirela (Isusovačka klasična gimnazija, Osijek): Heronove trojke
 11. Ilišević, Ilija (Osijek): Primjena Bezoutovog teorema na rastavljanje polinoma na faktore
Školska godina 2013./2014.
 1. Petrač, Maja (Basler osiguranje d.d., Zagreb): I aktuari su matematičari
 2. Jurić, Zvjezdana (Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek): (Za)volimo matematiku
 3. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija, Osijek): Kako teku informacije između matematike i informatike?
 4. Lukač, Snježana (Gimnazija M.A. Reljkovića, Vinkovci) i Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Ima li kemije između matematike i kemije?
 5. Lendić, Blanka (OŠ Višnjevac): Nova kultura matematičkih zadataka
 6. Vujnovac, Mirta (III. Gimnazija, Osijek): Problematična nula
 7. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Vremeplovom kroz trigonometriju
 8. Tomić, Vesna (Gimnazija A.G. Matoš, Đakovo): Još jedan način priprema učenika za Državnu maturu
 9. Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek): Iskustveno učenje u matematici
 10. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Primjena koordinatne metode u dokazivanju nekih planimetrijskih činjenica
Školska godina 2012./2013.
 1. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Kako volim matematiku?
 2. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Moderni kalkulatori – kako i treba li im doskočiti?
 3. Jurić, Zvjezdana (Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek): Struka kao podskup matematike i/ili obratno
 4. Vujnovac, Mirta (III. Gimnazija, Osijek): Magični kvadrati
 5. Beissmann, Gordana (Gimnazija Gaudeamus, Osijek): Vedska matematika
 6. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija, Osijek): Web 2.0 u nastavi
 7. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Primjena Cauchy-Schwarz-Bunyakovsky nejednakosti na rješavanje jednadžbi i sustava nejednadžbe
Školska godina 2011./2012.
 1. Kardum, Egidija (II. Gimnazija, Osijek): Razredna knjiga
 2. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Dobar početak za dobar kraj
 3. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Globalna matematika
 4. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Zaboravljeni vektori
 5. Vujnovac, Mirta (III. Gimnazija, Osijek): Geometrija japanskih hramova
 6. Beissmann, Gordana (Gimnazija Gaudeamus, Osijek): Brojevni sustavi kroz korelacije
 7. Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek): Projekti u nastavi matematike
 8. Tomić, Vesna (Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo): Microsoft Mathematics 4.0 – alat za lakše učenje matematike
 9. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Primjena nejednakosti sredina na rješavanje jednadžbi i sustava jednadžbi
Školska godina 2010./2011.
 1. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija, Osijek): Učionica na internetu 2, dodavanje resursa u Moodle kolegij
 2. Tomić, Vesna (Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo): Učionica na internetu
 3. Vujnovac, Mirta (III. Gimnazija, Osijek): Matematički paradoksi
 4. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Projekt u nastavi: kada, zašto i kako?
 5. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Kako (ne)voljeti matematiku
 6. Vučić, Kristina (OŠ Ivana Filipovića, Osijek): Formule, formule…, a smisao?
 7. Hartmann, Ivana (OŠ August Šenoa, Osijek): Primjena Pascalovog trokuta
 8. Beissmann, Gordana (Gimnazija Gaudeamus, Osijek): Uporaba kartica u nastavi matematike
 9. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Neke konačne sume
Školska godina 2009./2010.
 1. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Dokazivanje trigonometrijskih jednakosti pomoću kompleksnih brojeva
 2. Horvatović, Jasmina (Osijek): Teslin portal u nastavi matematike
 3. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Kritičko propitivanje u matematici
 4. Kardum, Egidija (II. Gimnazija, Osijek): Sat ponavljanja i sistematizacije u nastavi matematike
 5. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija, Osijek): On-line provjera znanja u nastavi matematike
 6. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Pseudopravokutni trokut
 7. Korpar, Zlata (III. Gimnazija, Osijek): Nastava matematike u kojoj je naglašeno učenje na satu
 8. Vujnovac, Mirta (III. Gimnazija, Osijek): Geometrijske konstrukcije origamijem
 9. Beissmann, Gordana (Gimnazija Gaudeamus, Osijek): Fibonaccijev niz i zlatni rez
Školska godina 2008./2009.
 1. Maksić, Jasmina (Vukovar): Analiza rezultata eksperimentalnog istraživanja
 2. Tomić, Vesna (Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo): Izrada digitalnih materijala programom Yenka
 3. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Kako skratiti nastavni sat?
 4. Beissmann, Gordana (Gimnazija Gaudeamus, Osijek): Pisani ispiti iz matematike – teme i dileme
 5. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija, Osijek): Nastavnik matematike na web sjedištu
 6. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Najpoznatiji broj u povijesti čovječanstva
 7. Selak-Zeljko, Ljubica (OŠ “Mladost”, Osijek): Znanja i kompetencije iz matematike na kraju osnovnoškolskog obrazovanja
 8. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Eksponencijalne jednadžbe kod kojih su i baze i eksponenti algebarske funkcije
Školska godina 2007./2008.
 1. Floreani, Aleksandra (III. Gimnazija, Osijek): Matematički rebusi
 2. Beissmann, Gordana (Gimnazija Gaudeamus, Osijek): Parabolom od osmjeha do osječkog mosta
 3. Brleković, Karolina (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Mentalne mape u matematici
 4. Kalazić, Rebeka (I. Gimnazija, Osijek): Zanimljivi nizovi
 5. Blagojević, Lidija (II. Gimnazija, Osijek): Program Hot Potatoes-kvizovi u nastavi matematike
 6. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Neke nove metode u matematici
 7. Tomić, Vesna (Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo): Primjena interaktivnih obrazovnih sadržaja u nastavi matematike i fizike
 8. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Djeljivost cijelih brojeva
Školska godina 2006./2007.
 1. Miloloža, Marija i Šajkunović, Danijela (studentice Odjela za matematiku): Vedska matematika, Trokutu pripisane kružnice
 2. Đeri, Ivanka (III. Gimnazija, Osijek): Tetivno tangencijalni četverokut
 3. Tojčić, Josip (Strojarska tehnička škola, Osijek): Uvod u matematičko programiranje
 4. Kalazić, Rebeka (I. gimnazija, Osijek): Vektorski produkt-primjena u planimetriji
 5. Noskov, Jelena (Elektrotehnička i prometna škola, Osijek): Pascalov trokut
 6. Ilišević, Ilija (III. Gimnazija, Osijek): Simetrične i pseudosimetrične jednadžbe