Stručni kolokvij 15.11.2022.

Predavanje pod naslovom  “Motivacija – ključ koji otvara sva vrata”  održat će Rebeka Kalazić, prof. iz I. gimnazije, Osijek .  Predavanje će biti održano 15. studenoga 2022. u 19:10 na Odjelu za matematiku u dvorani D-1.

 

Sažetak:

Često imamo osjećaj da naši učenici nisu dovoljno motivirani, a tada pada i naš entuzijazam. U ovom predavanju želim podijeliti primjere iz razreda kojima sam uspjela motivirati učenika i pridobiti njihovu pažnju i što je ponekad još teže kako sam tu pažnju uspjela zadržati. Također, uvijek je interesantno pitanje trebamo li biti nezadovoljni ako učenika motivira isključivo ocjena, ili i takvu motivaciju možemo dobro iskoristiti novim načinima vrednovanja.