Stručni kolokvij 6.2.2024.

Predavanje pod naslovom “Znamo li čitati, prikazati i interpretirati podatke”  održat će  Snježana Bošnjak iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek i i Zvjezdana Jurić iz Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku. Predavanje će biti održano 6. veljače 2024. s početkom u 19:10 sati u Predavaonici 1 na Fakultetu primijenjene matematike i informatike, Osijek.

Sažetak predavanja:

Istraživanja su pokazala da učenike treba osposobiti kako da s razumijevanjem čitaju podatke koji su zadani na različite načine. Na predavanju ćemo pokazati jednu od metoda učenja s Podatcima koja ima za cilj potaknuti više kognitivne procese. Sve je veća potreba u svakodnevnom životu za prikazivanjem, iščitavanjem i interpretiranjem podataka. Podatci su prisutni svuda oko nas i učenike treba potaknuti i usmjeriti na pravilno čitanje podataka. Njih prikupljamo na samom početku istraživanja, razvrstavamo i analiziramo. Učenika treba osposobiti da barata s podatcima te ih pretvara iz jednog grafičkog prikaza u drugi. Učenik prepoznaje i određuje aritmetičku sredinu, mod, medijan, donji i gornji kvartil i pomoću tih podataka izrađuje brkatu kutiju. Na predavanju ćemo pokazati primjere s Podatcima koji se mogu višestruko iskoristiti: za ulazne ili izlazne kartice, zadavanje domaće zadaće, obradu gradiva ili kao vježbu na nastavnom satu. Pravilnom uporabom podataka povezujemo matematiku s međupredmetnim temama.