Stručni kolokvij 22.2.2022.

Predavanje pod naslovom Uloga operativnog razumijevanja u izgradnji cjelovite mreže geometrijskih koncepata i procesa održat će Branka Antunović-Piton, asistent/dipl.ing.mat s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilište u Puli. Predavanje će biti održano  22. veljače 2022. u 19:10 sati koristeći MS Teams, putem poveznice https://bit.ly/3JAcjgu.

Sažetak predavanja:

Iz osobnog nastavnog iskustva i rezultata obrazovnih istraživanja, znamo da učenici često imaju velikih teškoća s razumijevanjem i uporabom geometrijskih koncepata i procesa. Jedan od glavnih uzroka je u nemogućnosti koordinacije različitih vrsta procesa pri ‘čitanju’ geometrijskih figura, poput vizualizacije, konstrukcije te analitičko-deduktivnog zaključivanja. Ti su procesi povezani s različitim vrstama kognitivnog razumijevanja geometrijskih figura: od čistog perceptivnog prepoznavanja do matematičke obrade i razumijevanja. Pri matematičkoj obradi važno je sekvencijalno, diskurzivno i operativno razumijevanje geometrijskih figura, a najkompleksnije među njima je operativno.
U ovom radu poseban se naglasak stavlja na operativno razumijevanje geometrijskih figura, jer je ono važno u procesu rješavanja problema, kao i u procesu dokazivanja. Ukoliko operativno razumijevanje izostane te prevlada perceptivno razumijevanje, unatoč korištenja diskurzivnog razumijevanja, rješavanje problema obično se svodi na procjenu i/ili proceduralno izvršavanje te korištenje formula i danih alata bez promišljanja. Stoga je, uz druga kognitivna razumijevanja, važno razvijati i njegovati znanja i vještine operiranja geometrijskim objektima kako bi se postigla i iskoristila njihova heuristička uloga u procesu rješavanja problema ili procesu dokazivanja. Uvažavanjem svih navedenih procesa te cjelovitim, kvalitetnim i refleksivnim pristupom nastavi geometrije nastavnik može razumijeti načine na koje učenici promišljaju te ih potaknuti ka uspješnoj izgradnji mreže geometrijskih koncepata i procesa.