Stručni kolokvij 31.1.2023.

Radionicu pod naslovom  “Potrebe i osjećaji, izazovi rada u školi”  održat će Jelena Noskov, viša savjetnica za matematiku pri AZOO.  Radionica će biti održana 31. siječnja 2023. u 19:10 na Odjelu za matematiku u dvorani D-2.

 

Sažetak:

Je li izvrstan matematičar uvijek i izvrstan učitelj/poučavatelj matematike?

Jesmo li spremni nositi se sa svim situacijama u školi, koje su povezane za komunikaciju s učenicima, s njihovim roditeljima, kolegama učiteljima i ostalim osobama s kojima smo u nekom suradničkom odnosu?

U svakoj situaciji u školi ili izvan nje se događaju situacije koje izazivaju pozitivne ili negativne osjećaje. Ako prepoznamo potrebe sudionika situacije, možemo reagirati u smjeru zadovoljavanja potreba, a time i djelovati na osjećaje. Bilo bi dobro postići pozitivne osjećaje kod svih sudionika u raznim svakodnevnim situacijama. Toga je danas sve manje.

Pokušati ćemo radionicom pobuditi svijest o tome koliko sami možemo doprinijeti kvaliteti odnosa s osobama u školi te osjećajima koji su posljedica tih odnosa.