Stručni kolokvij – 10.11.2020.

Predavanje “Izraz, jednakost, jednadžba – temeljni, ali zanemareni pojmovi” održat će izv.prof.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje će se održati putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice

U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Učenje matematike kroz cijelu obrazovnu vertikalu obuhvaća usvajanje matematičkih pojmova i njihove međusobne odnose. Pritom učenici uče nove ideje, nove riječi, nove simbole, grafičke prikaze, matematički jezik i sl. Važni pojmovi u matematičkoj edukaciji su svakako izraz, jednakost i jednadžba. Uvid u tipične učeničke pogreške pri rješavanju zadataka pokazuje kako oni često ne razlikuju ove pojmove u potpunosti. Nerazumijevanje razlike između izraza i jednakosti svakako doprinosi neuspjehu u nastavi matematike. Stoga je važno od samog početka dobro uvesti te pojmove te ih kasnije kvalitetno nadograđivati na svakom stupnju obrazovanja na kojem se pojavljuju. U predavanju će biti riječi upravo o ovoj problematici: kako s teorijskog aspekta, tako i s metodičkog te s praktičnog aspekta. Teorijski aspekt se odnosi na matematičku pozadinu pojmova izraz, jednakost, jednadžba, formula i sl. Metodički aspekt se odnosi na problem konceptualne promjene vezan uz ove pojmove prilikom njihovog uvođenja u nastavu te međusobnog ispreplitanja tijekom školovanja. Praktični aspekt se odnosi na konkretne primjere iz nastave vezane uz tipične učeničke pogreške prilikom pojednostavljivanja izraza ili rješavanja jednadžbi. Ti primjeri ukazuju na zaključak da se svakako s učenicima treba ozbiljnije i češće pozabaviti problemom razlikovanja jednakosti i izraza u nastavi matematike na svim razinama.