Stručni kolokvij – 12.11.2019.

Predavanje pod naslovom “Psihički poremećaji: anksiozni poremećaji” održat će kolegica Ana Antunović, prof., psihologinja u III. Gimnaziji Osijek. U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Anksiozni poremećaji čine skup poremećaja od kojih svake godine obole milijuni ljudi. Uz depresiju, smatraju se najučestalijim psihičkim poremećajima. Simptomi anksioznih poremećaja otežavaju svakodnevno funkcioniranje pojedinca. Na predavanju ćemo objasniti vrste anksioznih poremećaja, simptome te načine pomoći i samopomoći.