Stručni kolokvij 16.4.2023.

Predavanje pod naslovom “Aktivnim učenjem do matematičkih koncepata” održat će Zvjezdana Jurić iz Ugostiteljsko-turističke škole Osijek i Snježana Bošnjak  iz  Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Predavanje će biti održano u utorak 16. travnja 2023. u 19:10 na Odjelu za matematiku u dvorani D-1.

 

Sažetak:

Primarni zadatak obrazovanja je učenike staviti u situaciju u kojoj će razumjeti prirodne procese. Tako je i u matematici važno da učenik razumije matematičke procese. Pri tome je nastavnik onaj koji odabirom aktivnosti za učenike treba pomoći učeniku lakše razumijevanje i povezivanje matematičkih koncepata. Znači, učenik treba biti aktivni sudionik učenja. Pri tome se možemo voditi armenskom izrekom: „ Ima stvari koje nećeš napraviti dok ih ne naučiš, ali ima i takvih koje nećeš naučiti dok ih ne napraviš.“ .
Organiziranjem raznih scenarija, nastavnik planira aktivnosti u kojima će učenici biti aktivniji od samog nastavnika i gdje će učenici sami vježbati i rješavati probleme u različitim iskustvenim situacijama, a manje se bazirati na predavanja i objašnjenja nastavnika. U predavanju ćemo prikazati razne aktivnosti koje smo osmislile u radu sa svojim učenicima kako bi navele učenike na aktivno učenje. „Učenje matematike (je) … jako ovisi o dobroj nastavi. Znati matematiku jedna je stvar, a učiti one na nižoj razini koncepta je druga.” (Richard Skemp)