Stručni kolokvij 17.5.2022.

Predavanje pod naslovom  O vilenjacima i elementarnim bićima sjeverozapadnog dijela udžbenika  održat će mr. sc. Ella Rakovac Bekeš, prof. iz I. gimnazije Osijek.  Predavanje će biti održano 17. svibnja 2022. u 19:10 na Odjelu za matematiku u učionici D-1.

 

Sažetak:

Postoje mnogobrojni udžbenici iz matematike koje svakodnevno koristimo u radu. I nastavnici i učenici. Učenicima najčešće iznimno nezanimljivi (možda čak i odbojni). No, možemo li ih učiniti privlačnijima? Postići da ih učenici s iskrenom srećom, radoznalošću i nestrpljivošću pretražuju, a da pri tome usvajaju potrebne sadržaje? Mogli bismo. U njih možemo postaviti vilenjake i razna druga bića koja će privući svakoga. Na nekoliko primjera otkrit ću u kojim se dijelovima udžbenika kriju, kako su se tamo nastanili, te na koji način prenose matematičke sadržaje.