Stručni kolokvij – 10.12.2019.

Predavanje “Primjena nejednakosti u rješavanju nekih optimizacijskih problema” održat će kolega doc.dr.sc. Vedran Kojić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Optimizacijski problemi se najčešće rješavaju primjenom diferencijalnog računa. Međutim, u raznim primjerima optimizacije iz života, pretpostavka o diferencijabilnosti funkcije cilja općenito ne mora biti zadovoljena, pa primjena derivacija za njihovo rješavanje postaje upitna. U tu svrhu, u okviru ovog predavanju će biti pokazano kako se neki od problema optimizacije mogu riješiti primjenom nejednakosti. Primjena nejednakosti ne samo da ne zahtijeva određene pretpostavke, kao što je glatkoća, već se do rješenja problema, u usporedbi s nekim drugim metodama, nerijetko dolazi na brži i elegantniji način.