Stručni kolokvij – 14.12.2021.

Predavanje pod naslovom “Matematička vještost – primjer kvadratne funkcije” održat će Matea Dvoršćak, mag. educ. math. s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje će biti održano  14. prosinca 2021. u 19:10 sati na daljinu putem MS Teams-a preko poveznice https://cutt.ly/xT3aIks .

Sažetak predavanja

Poznavanje nekog od brojnih kompetencijskih okvira vrijedno je za nastavnike koji žele kod učenika potaknuti razvijanje osnovnog razumijevanja matematičkih pojmova. Radi toga će se na predavanju ukratko predstaviti kompetencijski okvir Matematička vještost (originalni naziv: Mathematical proficiency). Na nekoliko primjera zadataka iz kvadratne funkcije razmatrati će se elementi Matematičke vještosti, a posebna će se pažnja posvetiti učeničkim rješenjima predstavljenih zadataka.