Stručni kolokvij – 3.11.2020.

Predavanje “Može li se isti projektni zadatak provesti u razrednoj i predmetnoj nastavi?” održat će kolegice Anita Čorak, prof. i Azra Staščik, mag.prim.educ. iz Osnovne škole “Dobriša Cesarić”, Osijek. Predavanje će se održati putem aplikacije MS Teams, a poveznica za pristup predavanju je https://bit.ly/35wrEfX

U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Frontalnim uvođenjem Škole za život te promjenom predmetnog kurikuluma stavljen je naglasak na istraživačku nastavu matematike. Nedvojbeno je da se u takvoj nastavi javljaju određeni problemi pri poučavanju i ostvarivanju ishoda. Smatra se kako je tome doprinijela dosadašnja tzv. tradicionalna nastava usmjerena na standardne zadatke i uvježbavanje procedura. Cilj je našeg istraživanja bio provjeriti koliko su učenici spremni na izazovniji, suvremeniji, istraživački oblik nastave i koliko su njihovi rezultati uspješni. Provele smo isti projektni zadatak kroz vertikalu u 4. i 5. razredu osnovne škole. Dobiveni rezultati su nam pokazatelj da postoje teškoće u ovom obliku rada. Stoga nam je od velike važnosti bila identifikacija faktora koji su inhibirali uspješnost učenika. U svome predavanju ćemo predstaviti provedeni zadatak, analizirati učeničke rezultate te predstaviti svoja razmišljanja i planove za unapređenje rada u sljedećem obrazovnom razdoblju.