Stručni kolokvij – 24.9.2019.

Predavanje pod naslovom “Iz kuta jednog eksperimentalca – matematika i srodni predmeti” održat će kolegica Ljubica Selak-Zeljko, prof. iz OŠ “Mladost” Osijek. U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

S obzirom da sam u sedmom razredu bila uključena u eksperimentalni program, uočila sam koliko je matematika implementirana u sadržaje drugih srodnih predmeta. Stoga, važno je primjerenim strategijama učenja potaknuti što aktivnije sudjelovanje učenika u nastavnom procesu. Naglasak je na aktivnosti učenika u cjelokupnom procesu učenja, odabiru strategija poučavanja i aktivnostima koje doprinose realizaciji ishoda učenja. Također, važni su procesi učenja koji potiču kognitivni i općenito psihomotorički razvoj, ali i socijalnu komponentu kroz suradničko učenje, rad na projektima te praktičan rad u skupini.  Kroz međupredmetnu povezanost matematike, fizike i kemije, ali i drugih predmeta, učenici uočavaju svrhovitost stečenih znanja i vještina koje im koristi u raznim područjima. Osvrnula sam se na matematičke kompetencije te praktične primjere zastupljenosti matematičkih znanja u programu fizike sedmog razreda. Učenici stječu i vještine komunikacije, svrhovite uporabe IKT-a što je ključno za cjeloživotno učenje.