Stručni kolokvij – 14.1.2020.

Predavanje “Igrifikacija učenja i poučavanja” održat će kolegica Ella Rakovac Bekeš, prof. iz I. Gimnazije Osijek. U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Postiže li se učenjem temeljenim na igri i igrifikacijom učenja veća motivacija i usvajanje obrazovnih ishoda? Igre pomažu ljudima da razviju sklonost prema suradnji, rješavanju problema, komunikaciji, eksperimentiranju i istraživanju vlastitog identiteta, a sve su to sposobnosti potrebne za uspjeh u kulturi koja se brzo mijenja. Pomaže li igrifikacija matematici i u kojoj mjeri, kako implementirati igru kao jednu od strategija poučavanja, te koje su “zamke” igrifikacije, samo su neka od pitanja na koja ću dati odgovor.