Stručni kolokvij 20.2.2023.

Predavanje pod naslovom “Metode rada u nastavi mentalne aritmetike” održat će Marija Špringman, magistra edukacije matematike i informatike i master učitelj mentalne aritmetike iz Malac Genijalac Osijek. Predavanje će biti održano u ponedjeljak 20. veljače 2023. u 19:10 na Odjelu za matematiku u dvorani D-1.

 

Sažetak:

Svjesni smo da živimo u modernom dobu gdje su računala, tableti, mobiteli sve zastupljeniji, pa tako i uporaba kalkulatora. Tada računanje stavljamo na drugo mjesto, a rezultat toga je da djeca sve češće sporo i netočno računaju osnovnovne računske operacije.
Na predavanju saznajte što je to mentalna aritmetika, na koji način djeca predškolske i osnovnoškolske dobi brzo i točno računaju bez pomagala, čemu služi abakus i koja je njegova uloga u nastavnom procesu, zašto su djeca motivirana i kako im znanje mentalne aritmetike pomaže u redovnom školovanju.