Stručni kolokvij 18.1.2022

Predavanje pod naslovom “Matematika u kemiji” održat će Kristina Kristek i Katarina Jakopić iz III. gimnazije, Osijek. Predavanje će biti održano  18. siječnja 2022. u 19:10 sati u dvorani D-1 na Odjelu za matematiku.

 

Sažetak predavanja

Često nailazimo na problem primjene matematičkih znanja i vještina u kemijskim konceptima. Izložili bismo primjere zadataka iz kemije u kojima se koriste matematički izrazi kako bi se riješili zadaci, a koji se uče iz predmeta matematike u istom razredu. Takvi nam primjeri koriste kako bismo ostvarili međupredmetnu kolaboraciju i tako olakšali učenicima usvajanje odgojno obrazovnih ishoda oba predmeta. Također bismo prikazali primjer kako pomoći učenicima da steknu vještinu rješavanja kemijskih računskih zadataka prevođenjem istih na učestalije matematičke oznake na koje su navikli na nastavi matematike.