Stručni kolokvij – 15.6.2021.

Predavanje “Virtualna učionica u nastavi matematike” održat će Lidija Blagojević, prof. iz II. gimnazije Osijek. Predavanje će biti održano 15. lipnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams preko poveznice https://bit.ly/355Bplf.

Sažetak predavanja

U svome predavanju opisat ću virtualnu učionicu za nastavu matematike koju sam izradila na pratformi Loomen, načine na koje sam provodila online nastavu tijekom prošle školske godine te kako sam prošlogodišnja iskustva primijenila u ovoj školskoj godini. Opisat ću načine komunikacije i suradnje s učenicima, izvore nastavnih sadržaja prilagođene online nastavi te načine vrednovanja ishoda u online nastavi te u kombiniranom modelu (online i uživo nastave). Provela sam istraživanje među učenicima drugih razreda II. gimnazije Osijek o njihovim iskustvima s online alatima i online nastavom te ću u svom predavanju predstaviti i rezultate tog istraživanja.

Stručni kolokvij – 8.6.2021.

Predavanje “Matematika kao dio kulturne baštine” održat će Ella Rakovac Bekeš, prof. iz I. gimnazije Osijek. Predavanje će biti održano 8. lipnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Na Europeani – digitalnoj platformi kulturne baštine, nalazi se na tisuće europskih arhiva, knjižnica i muzeja. Svrha je razmjena kulturne baštine radi uživanja, obrazovanja i istraživanja. Europeana pruža pristup milijunima knjiga, glazbe, umjetničkih djela i još mnogo toga…Na nekoliko primjera izrađenih scenarija poučavanja prikazat ću kako upotrijebiti ovu bogatu kolekciju u nastavi matematike, kako humanizirati tehnologiju, pokazati važnost matematike, njenu ljepotu kao dio kulturne baštine i pri tome zadovoljiti kurikulumske ishode. Sistematizacija gradiva kroz priče o Austro-Ugarskoj vojsci, rješavanje jednadžbi o Petit Beurre keksu kroz povijest tvornice Kraš, pronalaženje jednadžbe pravca u priči o ženi koja je prevarila cara, samo su neki od primjera koje ću prikazati.

Izborna skupština – 18.5.2021.

Izborna skupština Udruge matematičara Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2025. održana je 18.5.2021. godine. Za novu predsjednicu Udruge jednoglasno je izabrana dr.sc. Mihaela Ribičić Penava, izvanredna profesorica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku. Izabrane potpredsjednice Udruge su dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić i dr.sc. Ljerka Jukić Matić, docentice s Odjela za matematiku, a nova tajnica Udruge je dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docentica s Odjela za matematiku. Novi sastav Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda Udruge dostupan je na sljedećoj poveznici.

Novom vodstvu Udruge matematičara Osijek čestitamo na izboru i želimo mnogo uspjeha, kreativnosti i produktivnosti u budućem radu!

Stručni kolokvij – 20.4.2021.

Predavanje “Benfordov zakon” održat će Draženka Mikić, prof. i Tihana Weigand, prof. iz Srednje škole Valpovo. Predavanje će biti održano 20. travnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Dosta vam je poštenog rada? Želite li biti uspješniji kriminalac nego što ste bili do sada? Ili samo želite naučiti nešto zanimljivo i novo? Zajedno pogledajmo zakonitost koju prate skupovi brojeva i njihove znamenke te njene mnogobrojne primjene.

Stručni kolokvij – 6.4.2021.

Predavanje “Dinamički model diskontiranih novčanih tokova kao tehnika procjene vrijednosti kompanije” održat će Ivan Augustin, mag.math., Erste plavi mirovinski fondovi, Zagreb. Predavanje će biti održano 6. travnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Na Monte Carlo (MC) se može gledati kao na sofisticiraniju metodu za valuiranje imovine ili obveza, prvenstveno iz razloga veće kompleksnosti u odnosu na tradicionalni model, a što proizlazi iz činjenice da isti omogućuje paralelno obuhvaćanje nekoliko različitih pretpostavki i scenarija. Potrebno je razumjeti kako MC nije model ili pristup sam za sebe već tehnika koja pomaže unaprjeđenju osnovnog modela. Ova tehnika se u svojoj osnovi koristi u svrhu razumijevanja utjecaja jedne ili više varijabli na sam output modela.
Prilikom implementacije MC simulacija potrebno je pretpostaviti distribucije i/ili korelacije koje se primjenjuju na varijable modela. Nakon toga se provode tisuće iteracija, a u svakoj od njih se outputi distribucije koriste kao inputi za daljnje kalkulacije ili kao finalni rezultat. Navedeno ima raznovrsnu primjenu, a sve više se koristi prilikom valuacija, posebice za procjenu vrijednosti kompanije. U ovom slučaju se provodi analiza potencijalnog budućeg novčanog toka kompanije apliciranjem pretpostavki distribucija i korelacija varijabli koje utječu na financijski performans kao što su prihodi, fiksni ili varijabilni troškovi, marže i slično. Korak dalje u ovom
procesu je korištenje diskontiranih novčanih tokova kako bi se derivirala vrijednost predmetne kompanije.

Stručni kolokvij – 23.3.2021.

Predavanje “Vođenje bilježaka i rubrike u nastavi matematike” održat će Željka Zorić, viši predavač na Odjelu za matematiku Prirodslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavanje će biti održano 23. ožujka 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Reforma obrazovnog sustava u Hrvatsku donijela je mnoge promjene i inovacije. Dosta se tih promjena odnosi na vrste i načine vrednovanje učeničkih postignuća. Jedna od većih promjena odnosi se na uvođenje formativnog vrednovanja u naše škole. U današnjem bih se predavanju dotakla dva važna alata formativnog vrednovanja, a to su vođenje bilježaka i korištenje rubrika. Vođenje bilježaka nije tolika novost za naše nastavnike jer su bilješke nastavnici vodili i prije reforme. Novost je u njihovoj strukturi, sustavnom prikupljanju i efikasnom korištenju u cilju poboljšanja učeničkih postignuća. Što se tiče rubrika to je potpuno nov i nepoznat alat koji je donio mnoštvo nedoumica i dilema, ali u isto vrijeme alat koji ima izuzetno veliki potencijal. Efikasno korištenje rubrika može utjecati na motivaciju, samostalnost i odgovornost svakog učenika, čime direktno utječemo na njihov akademski uspjeh i pozitivan odnos prema matematici.

30. Zimska matematička škola za srednjoškolce

III. Gimnazija Osijek, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku i Udruga matematičara Osijek ove školske godine organiziraju 30. po redu Zimsku matematičku školu za učenike srednjih škola. Predavanja i radionice u video formatu nalaze se na youtube kanalu Zimske matematičke škole, a možete im pristupiti od 2. veljače 2021.

Želimo Vam uspješan rad i stjecanje puno novih znanja i vještina!