Izborna skupština – 18.5.2021.

Izborna skupština Udruge matematičara Osijek za mandatno razdoblje 2021.-2025. održana je 18.5.2021. godine. Za novu predsjednicu Udruge jednoglasno je izabrana dr.sc. Mihaela Ribičić Penava, izvanredna profesorica na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku. Izabrane potpredsjednice Udruge su dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić i dr.sc. Ljerka Jukić Matić, docentice s Odjela za matematiku, a nova tajnica Udruge je dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docentica s Odjela za matematiku. Novi sastav Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovnog suda Udruge dostupan je na sljedećoj poveznici.

Novom vodstvu Udruge matematičara Osijek čestitamo na izboru i želimo mnogo uspjeha, kreativnosti i produktivnosti u budućem radu!