Tijela Udruge

Na Izbornoj skupštini Udruge koja je održana 16. svibnja 2017. izabrana su tijela Udruge za razdoblje od 2017.-2021. :

Predsjednik:

  • dr.sc. Nenad Šuvak, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Potpredsjednici:

Tajnik:

  • dr.sc. Ivan Soldo, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Članovi Izvršnog odbora:

Članovi Nadzornog odbora

Članovi Stegovnog suda