Završeni projekti

  1. UMO je sudjelovala u organizaciji Statističke olimpijade (2018./2019.), glavni organizator: Državni zavod za statistiku
  2. Matematika na treću (2018.), projekt sufinanciran od strane Grada Osijeka i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  3. Matematički izazovi (2017.), projekt sufinanciran od strane Grada Osijeka i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  4. Zimska matematička škola i matematičke pripreme (2016.), projekt sufinanciran od strane Grada Osijeka i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  5. Zimska matematička škola i matematičke pripreme (2015.), projekt sufinanciran od strane Grada Osijeka, županije Osječko-baranjske i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
  6. Matematičke pripreme – projekt izvrsnosti (2014.), projekt sufinanciran od strane županije Osječko-baranjske i Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku