Stručni kolokvij – 20.4.2021.

Predavanje “Benfordov zakon” održat će Draženka Mikić, prof. i Tihana Weigand, prof. iz Srednje škole Valpovo. Predavanje će biti održano 20. travnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Dosta vam je poštenog rada? Želite li biti uspješniji kriminalac nego što ste bili do sada? Ili samo želite naučiti nešto zanimljivo i novo? Zajedno pogledajmo zakonitost koju prate skupovi brojeva i njihove znamenke te njene mnogobrojne primjene.

Stručni kolokvij – 6.4.2021.

Predavanje “Dinamički model diskontiranih novčanih tokova kao tehnika procjene vrijednosti kompanije” održat će Ivan Augustin, mag.math., Erste plavi mirovinski fondovi, Zagreb. Predavanje će biti održano 6. travnja 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Na Monte Carlo (MC) se može gledati kao na sofisticiraniju metodu za valuiranje imovine ili obveza, prvenstveno iz razloga veće kompleksnosti u odnosu na tradicionalni model, a što proizlazi iz činjenice da isti omogućuje paralelno obuhvaćanje nekoliko različitih pretpostavki i scenarija. Potrebno je razumjeti kako MC nije model ili pristup sam za sebe već tehnika koja pomaže unaprjeđenju osnovnog modela. Ova tehnika se u svojoj osnovi koristi u svrhu razumijevanja utjecaja jedne ili više varijabli na sam output modela.
Prilikom implementacije MC simulacija potrebno je pretpostaviti distribucije i/ili korelacije koje se primjenjuju na varijable modela. Nakon toga se provode tisuće iteracija, a u svakoj od njih se outputi distribucije koriste kao inputi za daljnje kalkulacije ili kao finalni rezultat. Navedeno ima raznovrsnu primjenu, a sve više se koristi prilikom valuacija, posebice za procjenu vrijednosti kompanije. U ovom slučaju se provodi analiza potencijalnog budućeg novčanog toka kompanije apliciranjem pretpostavki distribucija i korelacija varijabli koje utječu na financijski performans kao što su prihodi, fiksni ili varijabilni troškovi, marže i slično. Korak dalje u ovom
procesu je korištenje diskontiranih novčanih tokova kako bi se derivirala vrijednost predmetne kompanije.

Stručni kolokvij – 23.3.2021.

Predavanje “Vođenje bilježaka i rubrike u nastavi matematike” održat će Željka Zorić, viši predavač na Odjelu za matematiku Prirodslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Predavanje će biti održano 23. ožujka 2021. u 19:10 putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice.

Sažetak predavanja
Reforma obrazovnog sustava u Hrvatsku donijela je mnoge promjene i inovacije. Dosta se tih promjena odnosi na vrste i načine vrednovanje učeničkih postignuća. Jedna od većih promjena odnosi se na uvođenje formativnog vrednovanja u naše škole. U današnjem bih se predavanju dotakla dva važna alata formativnog vrednovanja, a to su vođenje bilježaka i korištenje rubrika. Vođenje bilježaka nije tolika novost za naše nastavnike jer su bilješke nastavnici vodili i prije reforme. Novost je u njihovoj strukturi, sustavnom prikupljanju i efikasnom korištenju u cilju poboljšanja učeničkih postignuća. Što se tiče rubrika to je potpuno nov i nepoznat alat koji je donio mnoštvo nedoumica i dilema, ali u isto vrijeme alat koji ima izuzetno veliki potencijal. Efikasno korištenje rubrika može utjecati na motivaciju, samostalnost i odgovornost svakog učenika, čime direktno utječemo na njihov akademski uspjeh i pozitivan odnos prema matematici.

30. Zimska matematička škola za srednjoškolce

III. Gimnazija Osijek, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku i Udruga matematičara Osijek ove školske godine organiziraju 30. po redu Zimsku matematičku školu za učenike srednjih škola. Predavanja i radionice u video formatu nalaze se na youtube kanalu Zimske matematičke škole, a možete im pristupiti od 2. veljače 2021.

Želimo Vam uspješan rad i stjecanje puno novih znanja i vještina!

28. Zimska škola matematike za učenike osnovnih škola

Osnovna škola „Mladost“ Osijek, Odjel za matematiku Sveučilišta u Osijeku i Udruga matematičara Osijek ove školske godine organiziraju 28. po redu Zimsku školu matematike. Pripremljene su bogate i kreativne radionice za učenike 4., 5., 6., 7., i 8. razreda u raznim digitalnim alatima kojima se može pristupiti preko youtube kanala Zimske škole matematike. Svaka radionica popraćena je uvodnim video materijalom te digitalnim sadržajima kojima se pristupa klikom na poveznicu ispos samog videa.

Učenici virtualne radionice mogu proraditi samostalno ili zajedno sa svojim učiteljima na redovnoj nastavi matematike kao zanimljive sate vježbi. Ove će se radionice aktivno provoditi u osječkim školama u razdoblju od 14.12.2020. – 23.12.2020., no pristup radionicama bit će omogućen tijekom cijelih zimskih praznika, pa i kasnije.

Pridružite nam se u virtualnoj matematičkoj pustolovini!

Stručni kolokvij – 8.12.2020.

Predavanje “Suptilno napredni pojmovi u srednjoj školi” održat će kolega Marko Duspara, student diplomskog studija matematike na Matematičkom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje će se održati putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice. U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Glavni cilj predavanja je povezati pojmove nizova, otvorenih i zatvorenih skupova i neprekidnosti koji se u srednjim školama najčešće objasne “kimanjem glavom” i definicijama preko limesa. Osobit naglasak bit će stavljen na pojam otvorenog i zatvorenog skupa. Zašto volimo otvorene skupove? Što to zatvoreni skup čini zatvorenim? I zašto nas je uopće za iste briga?

Stručni kolokvij – 10.11.2020.

Predavanje “Izraz, jednakost, jednadžba – temeljni, ali zanemareni pojmovi” održat će izv.prof.dr.sc. Dubravka Glasnović Gracin s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje će se održati putem aplikacije MS Teams, preko sljedeće poveznice

U nastavku možete pročitati kratak sažetak predavanja:

Učenje matematike kroz cijelu obrazovnu vertikalu obuhvaća usvajanje matematičkih pojmova i njihove međusobne odnose. Pritom učenici uče nove ideje, nove riječi, nove simbole, grafičke prikaze, matematički jezik i sl. Važni pojmovi u matematičkoj edukaciji su svakako izraz, jednakost i jednadžba. Uvid u tipične učeničke pogreške pri rješavanju zadataka pokazuje kako oni često ne razlikuju ove pojmove u potpunosti. Nerazumijevanje razlike između izraza i jednakosti svakako doprinosi neuspjehu u nastavi matematike. Stoga je važno od samog početka dobro uvesti te pojmove te ih kasnije kvalitetno nadograđivati na svakom stupnju obrazovanja na kojem se pojavljuju. U predavanju će biti riječi upravo o ovoj problematici: kako s teorijskog aspekta, tako i s metodičkog te s praktičnog aspekta. Teorijski aspekt se odnosi na matematičku pozadinu pojmova izraz, jednakost, jednadžba, formula i sl. Metodički aspekt se odnosi na problem konceptualne promjene vezan uz ove pojmove prilikom njihovog uvođenja u nastavu te međusobnog ispreplitanja tijekom školovanja. Praktični aspekt se odnosi na konkretne primjere iz nastave vezane uz tipične učeničke pogreške prilikom pojednostavljivanja izraza ili rješavanja jednadžbi. Ti primjeri ukazuju na zaključak da se svakako s učenicima treba ozbiljnije i češće pozabaviti problemom razlikovanja jednakosti i izraza u nastavi matematike na svim razinama.