Državni stručni skup nastavnika matematike

Cilj stručnog skupa je predstaviti suvremene metodičke pristupe poučavanju matematike, intenzivirati suradnju nastavnika matematike u Republici Hrvatskoj te na taj način potaknuti razvoj modernih metoda poučavanja i poduprijeti proces popularizacije matematike.

Organizatori Skupa su Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Udruga matematičara Osijek i Agencija za odgoj i obrazovanje.

Državni stručni skup “Inovativna nastava matematike”, 25.-26.8.2022., Osijek 

Održani skupovi

  1. Državni stručni skup “Inovativna nastava matematike”, 27.-28.8.2020., Osijek 
  2. Državni stručni skup “Inovativna nastava matematike”, 30.-31.8.2018., Osijek 
  3. Državni stručni skup “Inovativna nastava matematike”, 25-.26.8.2016., Osijek