Povijest Udruge

Udruga matematičara Osijek (UMO) je znanstvenostručna udruga osnovana 14. srpnja 1993. godine kao podružnica Hrvatskog matematičkog društva. Cilj Udruge matematičara Osijek je unaprjeđivanje i promicanje matematike i srodnih znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unaprjeđivanje društvenog položaja matematičara i matematike u cjelini. U početku je djelovanje Udruge matematičara Osijek bilo ograničeno samo na prostor Osječko-baranjske županije, ali s vremenom se djelovanje udruge sve više proširuje na područje Republike Hrvatske te intenziviranjem aktivnosti međunarodnog karaktera i na prostor izvan Republike Hrvatske.

Jedan od prvih i najznačajnijih projekata Udruge matematičara Osijek je sudjelovanje osnivanju i pokretanju rada Zavoda za primijenjenu matematiku, kao mjesta gdje se koncentrirala oprema, knjige i časopisi potrebni za znanstveno i stručno usavršavanje i napredovanje, što je značajno doprinijelo stvaranju povoljne klime za osnivanje Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od svog nastanka Udruga matematičara Osijek pokrenula je i sudjelovala u značajnom broju različitih aktivnosti od kojih se mnoge još i danas uspješno kontinuirano provode. Spomenimo ovdje sudjelovanje u organizaciji Matematičkog kolokvija (od 1993. godine), Zimske matematičke škole za učenike srednjih i osnovnih škola (od 1993. godine), sudjelovanje u izdavanju međunarodnog znanstvenog časopisa Mathematical Communications (od 1996. godine), sudjelovanje u izdavanju stručnog časopisa Osječki matematički list (od 2001. godine), sudjelovanje u organizaciji Stručnog kolokvija (od 2006. godine), povremeno organiziranje rada s nadarenim učenicima u obliku priprema za županijska i državna natjecanja (od 2003. godine) te organiziranja različitih radionica za učitelje matematike i informatike (od 2003. godine).