Kontakt

Adresa:

Udruga matematičara Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek

E-mail:

umo@mathos.hr

Telefon:

+385 31 224 800

Fax:

+385 31 224 801

Predsjednica:

dr.sc. Mihaela Ribičić Penava, mihaela@mathos.hr, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Potpredsjednice:

Tajnica:

dr.sc. Mirela Jukić Bokun, mirela@mathos.hr, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Računovodstvo:

Katarina Varnica, katarina.varnica@mathos.hr, tel. 031-224-831, Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku