Kategorije članova

  • Član Udruge matematičara Osijek može postati svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba.
  • Članovi Udruge mogu biti aktivni ili pasivni.
  • Aktivni članovi su oni koji redovito podmiruju obvezu članarine.
  • Aktivni članovi, za razliku od pasivnih, mogu biti članovi tijela Udruge, ostvaruju pretplatu na Osječki matematički list, dobivaju popust na kotizaciju za Državni stručni skup nastavnika “Inovativna nastava matematike” u Osijeku i dobivaju 50% popusta pri učlanjenju u Hrvatsko matematičko društvo (statut HMD-a, članak 14, stavak 3).